Referencie

Bytové domy

Bytove domy č 381-383 Trenčín    

starý stav    

Bytove domy č 381-383 Trenčín    

starý stav    

Bytove domy č 381-383 Trenčín    

realizácia    

Bytove domy č 381-383 Trenčín    

realizácia    

     

Bytove domy č 381-383 Trenčín    

realizácia    

   

 

   

 

   

 
haly, závody
polyfunkčné domy
Plaváreň
Nemocnice
Kultúrne domy
Autoservisy
Rodinné domy
Galérie
Študie a ponuky