Vítame vás na našich stránkach

Spoločnosť KERAMOSPOL TRADE s.r.o., ako následník KERAMOSPOLU s.r.o., so sídlom na Jilemnického ulici č.17 v Trenčíne, s pôvodným hlavným inžinierom projektu, pôsobí na trhu od roku 1993. Keramospol Trade s.r.o. vykonáva komplexnú projektovú činnosť, inžiniersku, poradenskú a znaleckú činnosť v odbore stavebníctvo, na všetky druhy stavieb na vysokej odbornej úrovni.

V rámci architektonickej, projektovej a inžinierskej činnosti vypracováva prípravnú, predprojektovú, projektovú a dodávateľskú dokumentáciu na nové stavby i rekonštrukcie vrátane vypracovania rozpočtov, vypracovanie EIA a znalecké posudky – oceňovanie nehnuteľností.

Pre zabezpečenie kompletnosti našich služieb ponúkame i vybavenie potrebnej inžinierskej agendy od územného rozhodnutia, stavebného povolenia, výkony autorských a stavebných dozorov až po vybavenie kolaudačného rozhodnutia.

Kontakty

Keramospol Trade s.r.o
Jilemnického č. 17, 911 01 Trenčín
Mobil: 0903 207 974
Telefón: 032/652 95 23, fax: 032/658 00 64
E-mail: gasparik@keramospol.sk, gasparik@keramospoltrade.sk